top of page

Samarbejde

Hvem hjælper os med at hjælpe jer?

Naturteamet er opstået i et samarbejde med Heldagsskolen Vikasku.

Vi tror på, at det bedste produkt kommer af et godt samarbejde med øje for helheden. Om fredagen, når vi henter på skolerne, er der ofte tid til en lille overlevering fra de pædagoger og lærer som er omkring børnene/de unge i hverdagen. Det giver os et grundlag for en endnu bedre weekend.

Hvis vi henter hjemme, kan det være en snak med mor eller far. Vi er løbende i kontakt med skolerne og deltager gerne i netværksmøder med sagsbehandler på skolerne, sammen med de lærer og pædagoger, der omgås børnene/de unge i hverdagen. Denne helhedspædagogik giver meget mening da det arbejde, der skal foregå med barnet/den unge jo ikke stopper ved skoledagens afslutning eller om søndagen når vi aflevere hjemme. En fælles strategi er nødvendig for udvikling.

Vi er i Naturteamet klar over, at vi arbejder i et felt, hvor man ikke kan klare sig alene. Vi har brug for, at følge med i den skiftende pædagogiske udvikling, så vi kan være opdateret på den nyeste viden inden for sårbare unge og deres familier. Derfor har vi valgt nogle dygtige samarbejds partnere, som kan udvikle både os og Naturteamet som projekt.

Vikasku
Socialstyrelsen Tilbudsportalen
Socialtilsynet Øst
bottom of page