top of page

PÆDAGOGIK, PRAKSIS OG VÆRDIER

Naturteamets værdigrundlag tager udgangspunkt i et humanistisk menneskesyn. Vi tror på, at trygge rammer og åbenhed kombineret med anerkendelse og tillid kan skabe mulighed for positiv forandring. Vi lytter til den enkelte og vi tager hensyn til den enkeltes behov, men vi tror også på, at udvikling først og fremmest sker i mødet med andre i et gruppefællesskab. Derfor er den gode stemning og et pænt sprogbrug vægtet højt. Det skal være rart for alle at være i Naturteamet.

PÆDAGOGISKE METODER - HVORDAN OG HVORFOR?

Kommunikation og åbenhed er en vigtig del af vores pædagogiske praksis. 

Ethvert barn/ung har behov for at blive set, hørt og forstået samt anerkendt som en værdifuld person.

Vi arbejder på, at børnene får succesoplevelser i form af sansemotoriske udfordringer, gennem relationer og fælles oplevelser i naturen. Oplevelsen af at være i naturen sammen med andre og at skulle løse opgaver i forpligtende fællesskaber giver børnene og de unge konkret indsigt i mange af livets sociale spilleregler. 

At bruge naturen både som et sted, hvor man kan slappe af foran et bål, og som et sted man kan få pulsen og adrenalinen op i højeste gear - i kanoen, kajakken eller trætoppen - vil give nye dimensioner i opfattelsen af hverdagen.

Naturteamet er ikke imod computere, mobiler eller TV, men vi oplever at mange børn og unge i dag bruger uforholdsmæssigt meget tid på passiv underholdning, og vægter derfor, at de får mulighed for at blive præsenteret for naturen som et sted, hvor de oplever at få nye kompetencer.

HVAD SKER DER?

Gennem året vil der være mange forskellige aktiviteter på programmet. Aktiviteterne tilpasses årstiden og gruppen af børn og unge, deres kompetencer og interesser. Vi har mulighed for at dele gruppen op i to eller flere, alt efter hvad der vil være bedst for helheden og de enkelte børn. Se de forskellige aktiviteter på vores kalender.

"Jeg synes ikke særlig godt om ordet aflastning, jeg mener, at et ord som udvikling ville være mere passende for Naturteamet. Det er vores mål at udvikle kompetencer, og få øje på de ressourcer de børn og unge vi får, kommer med."

 

Gorm - Pædagog

"I Naturteamet har jeg lært at skyde med pil og bue, stå på skøjter og på ski, og jeg har fået en god ven."

Adam - 8 år

Om vandreturen på Sardinien

 

"Det var vildt hårdt, men på den fede måde."

Johannes - 11 år

bottom of page