top of page

Fonden Opholdsstedet Naturteamet

Hvem er vi?

Naturteamet hører under “Fonden Opholdsstedet Naturteamet”, som er en Social Fond dannet ved oprettelsen af Naturteamet. Fonden har en bestyrelse der ansætter leder, som ansætter medarbejdere i Naturteamet.

 

 

Dorthe Baggesen: Uddannet psykoterapeut i 2008, har siden haft rideterapi som primær beskæftigelse. Selvstændig i virksomheden Urd & Co. ApS.

 Tonni Travers Lindholm: Uddannet revisor i 1999, har været ansat i både store og mindre revisionsfirmaer. Reviderer og rådgiver mange forskellige kundetyder, både private, store og små virksomheder samt offentlige virksomheder herunder institutioner som er underlagt offentlig forvaltning.  Er ansat som revisor hos BP-revision.

 Susanne Jensen: Uddannet socialpædagog fra Hindholm Socialpædagogiske Seminarium og har mange års erfaring som socialpædagog både for børn og unge og fysisk/psykisk handicappede. Efteruddannet friluftsvejleder på Københavns Universitet. Selvstændig i virksomheden Idræt og friluftsliv.

Belinda Titina Frost Jensen: Uddannet folkeskolelærer 2001, Diplom i ledelse 2013-2016. Har arbejdet med elever som ikke kunne rummes i et almindeligt skoletilbud, opholdssted, leder af intern skoledel med følelsesmæssigt skadede unge. Herefter arbejde i Folkeskolen, i specialklasse og ressourceteam. Starter inklusionsteam op. Afdelingsleder på folkeskole. Starter ressourceteam og specialklasse op, visiterer elever til særlige skoletilbud, og bliver daglig leder af specialafdeling med 110 medarbejdere.

 

 

 

 

Vi er fem primære medarbejdere i Naturteamet de fire af os har arbejdet inden for det social pædagogiske felt i mange år, den 5 er pædagogstuderende. Vi brænder alle for, at ændre hverdagen hos børn og unge, som af den ene eller den anden grund, er gået på grund i livet. Vi er altid nysgerrige på historien bag, om og omkring mennesker, og ønsker gennem vores aktive pædagogiske arbejde, at vise nye veje og løsninger i livet.

 

Vi har alle fire naturen til fælles, og erfaringer med hvilken styrke og ro man kan finde i den. Derfor er naturen centrum for Naturteamets aktiviteter. 

 

 Vi gør gerne brug af hjælp udefra, vi er på jagt efter oplevelser, så Naturteamet kan blive dygtigere og klogere, derfor invitere vi gerne en ekstra voksen med på weekend, men mindst en af os fire vil altid være tilstede hele weekenden. 

 

Alle andre medarbejdere vil også være enten pædagogisk uddannet, og eller have en specialviden inden for et område, vi alle kan lære noget af.

Medarbejderne

Bestyrelsen

pr. 28/9 2017

Mit navn er Peter Bak Hovmand.

Jeg er leder og pædagogisk medarbejder i Naturteamet.

 

Jeg er oprindeligt uddannet fotograf, men har stort set hele mit arbejdsliv, arbejdet med børn og unge med særlige behov.

 

Jeg er uddannet kano- kajak- og træklatre-instruktør og har erfaring indenfor klatring, vandring, alpin- og fjeldski.

Jeg har i ca. 16 år arbejdet med unge på socialpædagogiske opholdssteder og det seneste 1½ år i en specialafdeling på en folkeskole i Næstved, med børn med forskellige diagnoser.

Via min interesse for middelalderens levevis og håndværk, har jeg en vifte af håndværk som jeg også bruger i forbindelse med friluftsliv.

Mit navn er Britt Bak Hovmand.

Jeg er pædagogisk medarbejder i Naturteamet.

Jeg er uddannet tekstilformgiver (håndarbejdslærer) og har gennem hele mit arbejdsliv, arbejdet indenfor børne/unge området. Dels på efterskole, i fritidsklub (8 år), på socialpædagogisk opholdssted (10 år).

 

Jeg er pt. ansat som pædagogmedhjælper i specialafdelingen på en folkeskole i Næstved, i en klasse for multihandicappede børn, men har også arbejdet med børn med diagnoser indenfor autismespektret.

 

Jeg er endvidere uddannet kano- og kajak-instruktør og har en bred viden og erfaring indenfor friluftsliv, herunder vandring, alpin- og fjeldski, samt diverse former for håndværk, som jeg ofte bruger i mit arbejde med børn og unge.

Britt og Peter danner ved siden af Naturteamet par og har en fælles baggrund i arbejdet med børn og unge.

Vi har begge i vores arbejde med børn og unge gjort brug af friluftsliv som pædagogisk virkemiddel bl.a. ved igennem et år, at have stået for projektet ”Aflastning i det fri”, hvor vi gav de unge et indblik i friluftlivets glæder, samtidig med at de arbejdede med egne grænser og udvikling.

 

Derudover har vi, både sommer og vinter, planlagt, og gennemført talrige ture med unge, både her i landet samt Norge og Sverige.

Vi har gennem årene oplevet at friluftslivet er et fantastisk virkemiddel i arbejdet med børn og unge.

Hej jeg hedder Thomas Slivsgaard Christensen.

Jeg er uddannet pædagog fra Hindholm socialpædagogisk seminarium i 2001.

 

Jeg har en bred erfaring, som spænder fra behandlingshjem til SFO-leder.

 

På nuværende tidspunkt er jeg ansat i specialafdelingen på Kobberbakkeskolen i Næstved, i en klasse med multihandicappede elever.

 

Jeg er samtidig plejefamilie til en ung mand på 20 år, som har boet hos os de sidste 6 år.

Jeg er glad for sport/bevægelse og dyrker fodbold,  triathlon, cykling, marathon, orienteringsløb, hvor det bla. er blevet til  en halv jernmand, har cyklet Århus – Købehavn (380km.) og flere marathons og 2 gang har jeg deltaget og gennemført VUMB, et orienterinsløb i Mols bjerge på over 75 km. 

240574726_562787048197621_254323610952306041_n.jpg
pia.JPG

Jeg hedder Pia I.T. Jakobsen 

 

Til daglig arbejder jeg som naturvejleder og pedel på Avnø Naturcenter, hvor jeg formidler til børn og unge. Desuden formidler jeg, både direkte og indirekte, til børn og voksne på Blå Flag Center Karrebæksminde.

Jeg interesserer mig specielt for livet ved/i/på vandet, både når det gælder om dyr og mennesker. Jeg holder meget af at kombinere denne interesse med den faglige viden om dyre- og plantelivet ved kysten, den fysiske og mentale sundhed if. af sejlads og vinterbadning og friluftslivets simple glæder, bl.a. ved at producere et måltid, baseret på det vi finder og fanger ved kysten.

 

Oprindeligt er jeg uddannet i butik, men er sidenhen også uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed, samt som naturvejleder. Jeg har arbejdet som livstilskonsulent i Slagelse Kommune, som medhjælper i lokal SFO og som naturvejleder i Blå Flag Center Fjordhuset. Der ud over er jeg er kano- og kajakinstruktør, vinterbader og nyder friluftslivet generelt.

Mit navn er Fritze Hovmand Petersen.

 

Jeg er pædagogisk medarbejder i Naturteamet.

 

Jeg er pædagogstuderende på Absalon i Vordingborg

 

Jeg har erfaring indenfor specialområdet da jeg har været ansat på Kobberbakkeskolen afd Sydby i Næstved, inden uddannelsesstart septemper 2020, og stadig er ansat som vikar.

 

Jeg er også ansat som vikar i Autismecenter Storstrøm, hvor jeg også har været i praktik i min uddannelse.

 

Jeg brænder for at kunne hjælpe andre mennesker med forskellige udfordringer store som små og holder af at bruge naturen som pædagogisk værktøj.

bottom of page